https://pbn-as.dk/wp-content/uploads/automation-2.jpg

Optimering og automatisering

Når produktionen skal fremtidssikres

PBN udvikler og leverer databaserede løsninger, der forbedrer kapaciteten og effektiviteten af virksomheders produktion. Blandt andet ved at automatisere ensidigt gentaget arbejde eller optimere maskinelle arbejdsprocesser og output.

Jeres behov afgør løsningen

Hos PBN er vores løsninger stort set altid unikke, og optimeringsprocessen afhænger af, om kravsspecifikationerne for den ønskede optimering allerede er defineret eller ej.

I de tilfælde, hvor vi starter fra bunden med at identificere behov og definere krav, begynder vi med en grundig analyse af produktionsflowet. Vi taler med jer og observerer de eksisterende processer, så vi får afdækket hvor i flowet, I får mest ud af at optimere. Herefter optimerer vi enten det eksisterende udstyrsdesign eller udvikler et nyt, der kan levere det ønskede output – eller mere.

Er kravspecifikationerne for opgaven allerede fastsatte, bruger vi vores erfaring og specialviden til at konstruere en databaseret løsning, der matcher dem. Undervejs i begge scenarier har vi stort fokus på, at løsningen skal kunne implementeres på den mest omkostningseffektive måde.

Forbedret kvalitet, kapacitet og effektivitet

Udover at øge produktions-outputtet og give en præcis og ensartet kvalitet kan den rigtige automatiseringsløsning også reducere en række udgifter. Måske kan der spares en operatør eller to med den nye løsning, eller vedligeholdelsesudgifterne til udstyret falder. Transportomkostningerne kan måske også reduceres, alt afhængig af situationen.

Vores løsningsforslag er baseret på dataopsamling, og derfor kan vi sige helt nøjagtigt hvilken investering, der kræves, og hvad udbyttet bliver på sigt ved at investere i en systemtilpasning eller en specialmaskine. På den måde sikrer vi en økonomisk rentabel automatiseringsløsning.

Har du spørgsmål? Kontakt mig i dag:
Kim Birkkjær Nielsen
Direktør og ejer

Fremtidssikret automatisering

Vores mål er at udvikle den mest stabile og enkle løsning, så I kan anvende systemet effektivt allerede fra overdragelsen. Grundet vores høje niveau af dokumentation kan vores automatiseringsløsninger altid vedligeholdes, supporteres og justeres.

PBN har alle fagområder inhouse. Det giver en agil og omkostningseffektiv udvikling og en fremtidssikret løsning, der kan integreres sikkert i den eksisterende produktion.