https://pbn-as.dk/wp-content/uploads/Repeat-Grid-2.jpg

Sådan arbejder vi

En agil tilgang skaber de bedste resultater

Hos PBN arbejder vi efter en gennemprøvet udviklingsmetode, der sikrer et effektivt forløb fra udvikling, produktion og montage, til global udrulning og support.

360°

Et godt samarbejde

Vellykkede specialmaskiner er resultatet af viden og erfaring – jeres som kunde og vores som udvikler og producent. Derfor er en god dialog igennem hele processen altafgørende.

Vi tror på et åbent og gensidigt samarbejde. Herigennem undgår vi overraskelser undervejs og sikrer et godt resultat hver gang.

De 5 trin herunder beskriver faserne i vores metode.

Kontakt os endelig med spørgsmål til faserne, så uddyber vi gerne.

Rådgivning & design

Sammen gennemgår vi opgaven og fastlægger specifikationerne. Ofte modtager vi komplette kravsspecifikationer. Men er det nødvendigt, tilbyder vi også et forprojekt, hvor vi igennem projektet forventningsafstemmer og udveksler idéer, så vi rammer problemstillingen rent. Herefter kan vi på baggrund af vores erfaring og kompetencer hurtigt udarbejde en række skitse- og løsningsforslag, der danner grundlag for et prisforslag.

Planlægning & dokumentation

Når opgaven er defineret begynder planlægningen, og vi forbereder komplet dokumentation. I løbet af projektet holder vi jævnligt møder både internt og med kunden. Den løbende kontakt sikrer, at projektet forløber som forventet.

Produktion & kvalitetskontrol

Dokumentationen bruges til at indkøbe og producere komponenterne til den færdige løsning. Op mod den endelige test kombineres de mekaniske, hydrauliske og elektriske komponenter med programmering af styring osv. Når monteringen er færdig, udføres der op til tre test. Den første er en intern test, som udføres inden den anden test, FAT-testen, udføres i samarbejde med kunden. Eventuelle ændringer implementeres før løsningen sendes afsted til kunden. Den sidste test – en SAT-test – udføres i samarbejde med kunden hos kunden, typisk i forbindelse med indkøring så man sikrer, at løsningen er klar til brug.

Afsendelse & installering

Når løsningen er godkendt, installerer vi udstyret hos kunden. Som en del af installeringen varetages en koordinationsopgave i samspil med projektets interessenter. Når udstyret er installeret, foretages endelig indkøring. Under indkøringen testes anlægget igen.

Service & vedligeholdelse

Efter installeringen overdrages løsningen til kunden, hvor den testes med andre interfaces. En fast serviceaftale er en del af overdragelsen, ligesom vi underviser i brug og vedligehold af udstyret.